Home » ochrana osobných údajov

ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Vitajte na našej webovej stránke Webu.sk. Chceme vám poskytnúť informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje našich návštevníkov, a zabezpečiť, aby ste boli vždy dobre informovaní o tom, ako s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame.

1. Účel spracovania údajov

Našou prioritou je chrániť vaše osobné údaje a spracúvať ich v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje zbierame a spracovávame výlučne na účely, ktoré sú v súlade s vaším súhlasom a/alebo inými právnymi základmi, ako je nevyhnutnosť spracovania na plnenie zmluvy alebo dodržiavanie zákonných povinností.

2. Zbieranie a používanie údajov

Zbierame osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, ako sú vaše kontaktné údaje (meno, e-mailová adresa, telefónne číslo), a to buď prostredníctvom nášho kontaktného formulára, newsletteru alebo iných komunikačných prostriedkov. Tieto údaje používame výlučne na komunikáciu s vami a poskytovanie informácií o našich službách alebo produktoch.

3. Súhlas

S prístupom a používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a s naším spôsobom spracovania osobných údajov. V prípade, že nechcete, aby sme spracúvali vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas alebo nás kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch.

4. Práva dotknutej osoby

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Môžete kedykoľvek požiadať o vykonanie týchto práv alebo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

5. Bezpečnosť údajov

Vaše osobné údaje sú dôležité pre nás a zabezpečujeme ich správne technické a organizačné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, stratou alebo zneužitím.

6. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy ohľadom ochrany osobných údajov alebo týchto pravidiel, neváhajte nás kontaktovať na mail@webu.sk

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžeme čas od času aktualizovať a zmeniť. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať našu stránku na získanie najnovších informácií.